Menu

Sputnik holdet

Hillerød Fodbold har i samarbejde Sputnik STU Hillerød et fodboldhold for unge med autismespektrumforstyrrelser og/eller psykiatrinære problemstillinger

Holdet træner hver fredag kl 9.30-11.00 ved det røde hus på Hillerød Stadion.

Vi træner muskler og smidighed efterfulgt af sjov fodbold, hvor der trænes intervaller, boldøjet og lattermusklerne. Det forventes ikke at deltagerne har spillet fodbold før. Vi spiller på små baner med masser af boldberøring og indretter spillet og træningen efter målgruppen.

 

Træner på holdet er Benjamin Bennett-Larsen, mobil 60194401

 

Sputnik holdet er blevet til i et samarbejde med Sputnik STU Hillerød, DGI og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) som led i projekt Outsider.

              Se kildebilledet            Se kildebilledet