Menu

Om samfundsansvar

image Vi har en ambition om at være en klub for samtlige borgere i lokalsamfundet uanset baggrund og niveau.

Hillerød Fodbolds medlemmer, trænere, ledere og bestyrelse kan gøre en forskel. Vi har brug for at skabe en bedre verden sammen, når vi i fodboldverdenen taler om at være 'En Del af Noget Større’, handler det for Hillerød Fodbold om at vi bidrager til samfundet.

Hillerød Fodbold handler mere end blot et spil med en bold og en kamp om point. Foreningslivet og fællesskabet rækker langt ud over kridtstregerne. Vi har en ambition om at være en klub for samtlige borgere i lokalsamfundet uanset baggrund og niveau. Og ser det som en forpligtelse ved siden af driften af fodboldklubben også at udvikle tilbud, der kan tiltrække de borgere, der i dag ikke er en del af foreningslivet eller et fællesskab.

Hillerød Fodbolds samfundsansvars tænkning tager afsæt i FNs verdens mål nummer 3, der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivslen for alle aldersgrupper.

Hillerød Fodbold vil gerne spille en afgørende rolle i samfundet, og vi påtager os et ansvar og projektledende rolle, hvor klubben kan gøre en forskel. Derfor har vi oprettet sundhedsholdene Hjerneholdet (genoptræningshold for borgere med neurologiske skader samt hukommelsesproblemer som demens og Parkinsons) og Jump4Fun (multisportshold for overvægtige og foreningsuvante børn).

Vi samarbejder tæt sammen med HUV (Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter) og DBU om projektet Fodbold For Fremtiden

Og laver sociale tiltag som FerieCamp i skolernes ferier samt camps for ukrainske flygtninge børn.  

Hillerød Fodbolds samfundsansvar er indflettet i klubbens overordnede vision og er blevet implementeret med ovenstående hold. Hillerød Fodbold samarbejder Hillerød kommune, Nordsjællands Hospital, patientforeninger og mange andre aktører i forbindelse med samfundsmæssige udfordringer som sundhed, integration, sociale fællesskaber og inklusion.

Hillerød Fodbolds ansvarlige for klubbens samfundsansvar er: 

 

Download den officielle verdensmål plakat her

 

Luk