Menu

Godtgørelsesskema

Her kan du downloade skema til omkostningsgodtgørelse (Excel-fil) - senest opdateret 21/01 2022.

Her kan du se et eksempel på udfyldt omkostningsgodtgørelse (pdf-fil) - senest opdateret 06/04 2021.

 

BEMÆRK:

Godtgørelse:

Blanket der findes på klubbens hjemmeside, udfyldes og sendes pr. mail som PDF til info@hilleroedfodbold.dk

Godtgørelsen udbetales 2 gange årligt henholdsvis 30/6 og 31/12 forudsat at der er indleveret godtgørelsesskema rettidigt. (Senest 8 arbejdsdage før udbetalingsdato). 

 

Tidsfrist for udbetaling:

Der må påregnes op til 8 arbejdsdage fra aflevering af godtgørelsesskema indtil pengene overføres til jeres bankkonti.

 

Det er ikke er muligt at modtage forskud på godtgørelsesudbetalingen.

Luk