Menu

Restancepolitik

Kontingentet opkræves for et halvt år ad gangen i starten af februar og i starten af august.

Betales kontingentet ikke rettidigt, fremsendes mindst én påmindelse, inden der tages forbehold. Herefter forbeholder klubben sig retten til at spærre for holdkort, så der ikke kan spilles kampe, før kontingentet er bragt i orden, og i sidste instans vil manglende betaling medføre udmeldelse af klubben.

Udmeldes en spiller af klubben på grund af - eller med - en kontingentrestance, vil der, jf. DBU, blive spærret for udlevering af spillercertifikatet, indtil kontingentet er bragt i orden, dog maks. op til 3 år.

For spørgsmål kontakt administration@hilleroedfodbold.dk.

Luk