Menu

Prøveforløb Talenthold

Hillerød Fodbold Talent: Rekruttering og prøveforløb
Hillerød Fodbold arbejder ikke med aktiv, opsøgende scouting. Hillerød Fodbold retter således ikke aktivt henvendelse til spillere/klubber eller forældre personligt, via digitale kanaler eller sociale medier. Spillere, der ønsker at komme i prøveforløb på et af vores talenthold, skal derfor selv rette henvendelse til klubben.
Vi du gerne i prøveforløb, skal du kontakte:
  • U12 – U14: Børneudviklingstræner Christian Gamst-Halle: bu@hilleroedfodbold.dk
  • U15 – U19: Ungdomsudviklingstræner Nichlas Hjertstedt: uu@hilleroedfodbold.dk.
Når en spiller eller en spillers forældre retter henvendelse til Hillerød Fodbold, vurderer vi på basis af spillerens hold- og klubhistorik, om et prøveforløb er relevant.
I fald et prøveforløb er relevant, kontakter Hillerød Fodbold spillerens nuværende klub og træffer aftale om en prøveperiode på 2-3 uger. Prøveforløbet drøftes om muligt med spillerens nuværende klub.
I prøveforløbet vurderer vi bl.a. følgende i forhold til spilleren:
  • Talent for at lære
  • Mental parathed
  • Spilintelligens og taktisk forståelse
  • Teknisk platform
  • Fysisk platform
  • Motorik
  • Rumforståelse, reaktionsevne.
Så vidt muligt prøves spilleren i minimum 1-2 kampe samt 6-9 træningspas.
Efter endt prøveforløb tager Hillerød Fodbold stilling til, om spilleren kan optages på klubbens talenthold. Beslutningen tages i fællesskab af holdets cheftræner, Børneudviklingstræner Christian Gamst-Halle eller Ungdomsudviklingstræner Nichlas Hjertstedt samt Talentchef Rolf Bangsgaard. 
Beslutningen overbringes til spilleren og spillerens forældre på et personligt møde.
Kan spilleren ikke tilbydes plads på klubbens talenthold, tilbydes altid plads på klubbens øvrige hold, med mulighed for at opkvalificere sig til senere optagelse. Ydermere retter vi henvendelse til nuværende klub for at sikre, at spilleren har en tryg ramme at fortsætte sin fodboldudvikling i efter prøveforløbet.
Hvis spilleren tilbydes plads på et af vores talenthold, og spilleren ønsker at tage imod tilbuddet, kontakter Hillerød Fodbold spillerens nuværende klub og igangsætter klubskifte. Her følges DBU's anvisninger om klubskifte, jf. Dansk Fodbolds regler for klubskifte, Cirkulære 67 – Beskyttelse af spillere under 15 år, samt DBU’s Børnesyn.
Når Hillerød Fodbold har modtaget accept på klubskifte fra spillerens nuværende klub, modtager spilleren officiel skrivelse fra Hillerød Fodbold om optagelse på talentholdet. Der udleveres herefter talentmanual, spillerkodeks mv., og der gives information om træningstøj, træningstider m.v. Når Hillerød Fodbold efterfølgende modtager spillerens spillercertifikat, er spilleren officielt skiftet og kan medvirke i turneringskampe for klubben.
For spørgsmål om klubskifte og prøveforløb kontakt Talentchef Rolf Bangsgaard på klubchef@hilleroedfodbold.dk.
Rolf Bangsgaard
Klub- og talentchef

Mobil: +45 2927 6446
Email: klubchef@hilleroedfodbold.dk 

Web: www.hilleroedfodbold.dk

Luk