Menu

Ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 6. januar kl 18

image Kernen i aftalen mellem Hillerød Fodbold og Hillerød Fodbold Elite A/S er, at grundlaget for divisionsholdets ambition om oprykning til NordicBet Liga i 2023/24 styrkes
06. december 2021 kl. 20:33
Den udsatte ekstraordinære generalforsamling afholdes 6. januar kl 18 i klubhuset. Man skal tilmelde sig online for at deltage og stemme.

Hillerød Fodbold fået en henvendelse fra en kreds af lokale investorer, som ønsker at overtage Hillerød Fodbolds kontraktfodboldtilladelse og herefter køre førsteholdet videre i et selskab. Hillerød Fodbolds bestyrelse har været i dialog og forhandling med investorerne, og der er nu opnået enighed om en betinget aftale, som vi nu lægger op til medlemmerne at tage stilling til.

Derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling i klubhuset på Hillerød Stadion

Torsdag den 6. januar 2022 kl. 18.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Orientering, dialog og spørgetid om den betingede samarbejdsaftale samt øvrige forhold i det eventuelle kommende samarbejde

4. Afstemning om overdragelse af kontraktfodboldtilladelse fra Hillerød Fodbold til selskabet Hillerød Fodbold Elite A/S jf. samarbejdsaftalen

5. Eventuelt

På generalforsamlingen vil bestyrelsen gennemgå væsentlige punkter i den betingede samarbejdsaftale, ligesom repræsentanter fra selskabet vil give en kort opsummering af deres ideer og tanker bag selskabet. En komprimeret version af den betingede samarbejdsaftale er udsendt til alle medlemmer. 

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål til både bestyrelse og selskab, før der skrides til afstemning.

Vi håber at se mange medlemmer til den ekstraordinære generalforsamling.

Undervejs i generalforsamlingen vil Hillerød Fodbold være vært ved en sandwich og en vand/øl.

Af hensyn til Corona bedes man tilmelde sig på følgende link: https://hilleroedfodbold.ticketbutler.io/da/e/ekstraordinr-generalforsamling-hillerd-fodbold/

Der skal vises gyldigt Corona-pas ved indgangen, og for at vi er så få så muligt samlet, er der med ganske få undtagelser kun adgang for stemmeberettigede medlemmer. 

 

Alle Hillerød Fodbolds medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 15 år overgår stemmeret og valgbarhed til pågældendes forældre/værge. Uanset antallet af børn har hvert forældrepar kun én stemme.

Da der ikke er tale om en vedtægtsændring afgøres afstemningen ved simpelt flertal.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr den ekstraordinære generalforsamlingen kan du kontakte Hillerød Fodbolds bestyrelsesformand Henrik Emil Hansen, mail emi@hilleroedfodbold.dk, mobil 25 44 51 62.