Menu

To generalforsamlinger torsdag den 23. februar

image Hillerød Fodbold og støtteforeningen Hillerød Fodbolds Venner holder traditionen tro deres ordinære generalforsamlinger på samme dag
07. februar 2023 kl. 18:06
Torsdag den 23. februar 2023 afholder Hillerød Fodbolds Venner kl 17.30 og Hillerød Fodbold kl 19.00 deres respektive ordinære generalforsamlinger 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hillerød Fodbold

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19 i klubhuset på Hillerød Stadion

Dagsorden er, jf. vedtægternes § 9, som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse, herunder
valg af formand (i ulige år)
• Formanden er på valg. Bestyrelsen foreslår Dorte Meldgaard
valg af kasserer (i lige år)
• Kasserer er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen – bestyrelsen foreslår Henrik Emil Hansen for en 1-årig periode
valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 2 i ulige år)
• Christian Møller Jørgensen er ikke på valg
• Dorte Meldgaard er ikke på valg, men der skal vælges et nyt medlem, hvis Dorte Meldgaard bliver valgt til formand. Bestyrelsen foreslår Claus Eldrup. Dette valg er for to år, så der fremover er to medlemmer på valg i ulige år og et medlem på valg i lige år, som vedtægterne foreskriver.
• Peter Bennett er på valg – modtager genvalg
valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hillerød Fodbold

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hillerød Fodbolds Venner

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 17.30 i klubhuset på Hillerød Stadion

Hillerød Fodbolds Venner støtter børn- og ungdomsholdene i Hillerød Fodbold med bl.a. midler til ture, kontingent til udsatte, mm.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.


Behandling af indkomne forslag (eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen pr. mail: ph@dvsas.dk)


Kontingent på 100 kr kan indbetales inden generalforsamlingen via MobilePay på 83570 eller til SparNord regnr. 9213 kontonr. 360103072. Husk venligst at angive medlemsnummer eller navn ved indbetaling.


Tilmelding til spisning kl. ca. 18:15 i forbindelse med generalforsamlingen bedes foretaget til Kasper Slavensky på mail til ks@hilleroedfodbold.dk eller sms på 2087 8781. Senest mandag den 21. februar 2023.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hillerød Fodbolds Venner

 

Luk