Menu

Covid-19

Tak for indsatsen i Corona-tiden (opdateret 30. januar 2022)

Kære trænere, ledere og medlemmer,

Fra og med den 1. februar er idræt og foreningsliv atter helt fri for Corona-restriktioner og anbefalinger. Fra hele bestyrelsen og den sportslige ledelse lyder der en kæmpe tak til alle trænere, ledere og medlemmer (og forældre), som gennem de seneste to år har gået så meget igennem.

De seneste to år har været en stærkt udfordrende tid for alle i Hillerød Fodbold, hvor både det sportslige og alle de sociale arrangementer i lange perioder har været nedlukkede. Men fra og med på tirsdag er det slut med Corona-restriktioner og -anbefalinger, og forhåbentlig dukker de ikke op igen. 

Corona-virussen forsvinder ikke lige med ét, og smitten vil ifølge myndighederne stige i den kommende tid, så derfor skal vi fortsat holde afstand, sørge for god hygiejne og blive hjemme hvis vi er syge. Læs her til højre hvad du skal gøre ved smittetilfælde på holdet eller hos en modstander.

Vi ser frem til den kommende tid uden Corona-restriktioner og anbefalinger – og skulle du have glemt hvordan vi gjorde tilbage i 2020, da vi genåbnede efter 1. lockdown, så scroll helt ned i bunden, hvor du kan se fotos fra dengang. Det er jo ren nostalgi.

Rigtig god sæson til alle!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indendørsbolden kan atter rulle (opdateret 27. januar 2022)

Alle foreningsaktiviteter kan nu rulle igen både inde og ude dog med enkelte anbefalinger og restriktioner. 

Krav om mundbind indendørs

Der er krav om, at alle personer på 12 år og derover bærer mundbind, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves indendørs forenings- og idrætsaktiviteter (herunder idrætshaller og foreningslokaler). Kravet gælder også for trænere, andre frivillige og ansatte. Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller under selve udførelsen af aktiviteten

Udendørs træning/kampe
Udendørs træning og kampe kan afvikles som planlagt, dog skal man følge myndighedernes anbefalinger:

*Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte.

*Hold afstand
Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

*Opdel aktiviteterne i mindre grupper
Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette. 

*Begræns sociale aktiviteter.

Bliv hjemme hvis du er syg/viser symptomer og ved tvivl kontakt smitteopsporingen
Hvis man har specifikke Corona relaterede spørgsmål så er det vores opfordring, at man altid retter henvendelse til smitteopsporingen (Styrelsen for patientsikkerhed). De kan vejlede præcist om, f.eks. hvem der defineres som nær kontakt i det konkrete tilfælde, og hvordan disse nære kontakter skal forholde sig. Telefonnummeret til smitteopsporingen er:32 32 05 11.

----------------------------------------------------------------------------------

Nye anbefalinger fra myndighederne (opdateret 17. december 2021)
Myndighederne har per 16. december lukket ned for al indendørstræning/stævner til og med den 5. januar 2022. Der skal desuden bæres mundbind i klubhuset.

Udendørs træning/kampe
Udendørs træning og kampe kan afvikles som planlagt, dog skal man følge myndighedernes anbefalinger:

*Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte.

*Hold afstand
Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

*Opdel aktiviteterne i mindre grupper
Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette. 

*Begræns sociale aktiviteter.

Restriktioner frem til 17. januar
*Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig indenfor på Hillerød Stadion. Dette gælder frem til den 17. januar.

Bliv hjemme hvis du er syg/viser symptomer og ved tvivl kontakt smitteopsporingen
Hvis man har specifikke Corona relaterede spørgsmål så er det vores opfordring, at man altid retter henvendelse til smitteopsporingen (Styrelsen for patientsikkerhed). De kan vejlede præcist om, f.eks. hvem der defineres som nær kontakt i det konkrete tilfælde, og hvordan disse nære kontakter skal forholde sig. Telefonnummeret til smitteopsporingen er:32 32 05 11.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det skal du gøre, hvis testen er positiv (opdateret 1. oktober 2021)

Myndighederne kategoriserer indtil 1. februarikke covid-19 som en samfundskritisk sygdom mere. Det betyder, at restriktioner som forsamlingsforbud, krav om coronapas, krav om mundbind, låste omklædningsrum, mm er ophævet. Det gælder også alle restriktioner mht afstand, tilskuere til kampe og træning samt omklædning. De er alle ophævet. 

Hvis uheldet er ude

I et forsøg på at stoppe smittespredningen i Hillerød bedst muligt dette efterår er det fortsat afgørende hvordan situationen håndteres, hvis du/en spiller bliver testet positiv for Covid-19. Man skal ALTID rette henvendelse til smitteopsporingen (Styrelsen for patientsikkerhed), når man er i denne situation. De kan vejlede præcist om, hvem der defineres som nær kontakt i det konkrete tilfælde, og hvordan disse nære kontakter skal forholde sig herunder f.eks. om man skal skrive ud til hele årgangen eller ej. Informerer også gerne den sportslige leder eller klubbens coronaansvarlige Peter Bennett på 24975342, pb@hilleroedfodbold.dk.

Telefonnummeret til smitteopsporingen er: 32 32 05 11

 Omklædningsrum må atter tages i brug (opdateret 6. august 2021)

Fra mandag 9. august åbnes omklædningsrummene atter for klubbens hold samt gæstende hold og dommere efter følgende plan:

*Omklædningsrummene i kælderen under klubhuset kan benyttes af 2. divisionsmandskabet, 2. senior, U17 1. hold  og U19 1. hold, der alle har faste omklædningsrum. Omklædningsrummene 11 og 12 kan benyttes af oldboys, veteran og superveteran.

*De 6 udendørs omklædningsrum kan benyttes af alle klubbens andre hold fra U10 og opefter samt udebanehold og dommere. 

*Alle hold fra poder til og med U9 klæder om hjemmefra.

*En gang om ugen fremsendes kamp/omklædningsrum fordelingen for udebanehold. Her kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at spritte alle kontaktflader af efter endt brug, da et andet hold skal bruge omklædningsrummet senere den dag. Det vil fremgå på ugeplanen. Det Hillerød Fodbold holdets pligt at sørge for at få sprittet af.

De generelle corona regler på Hillerød Stadion er pt således:

500 personer må forsamles både indendørs og udendørs fx i forbindelse med en fodboldkamp eller et fodboldstævne. Det betyder, at der ikke længere er regler om, at tilskuere skal sidde ned på faste pladser, hvis bare man ikke er mere end 500 forsamlet ved arrangementet.

Det indendørs arealkrav er sænket til 2 kvadratmeter pr. person (i omklædningsrum og klubhuse).

Der er fortsat krav om coronapas ved indendørs servering i Bag Målet, som er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer.

En negativ PCR-test gælder som gyldigt coronapas i 96 timer fra prøvetagningstidspunktet. En kviktest gælder fortsat 72 timer. Der er krav om dokumentation ved undtagelse fra coronapaskrav.

 

Yderligere genåbning af idrætten (opdateret 21. maj 2021)

21. maj åbnede myndighederne yderligere op for idrætslivet. Det betyder følgende for os:
*Forsamlingsloftet udendørs er nu på 100 personer (inkl. trænere, spillere, dommere og tilskuere)
*Der er åbnet for indendørs sociale arrangementer op til 50 personer herunder foredrag, fællesspisninger, mm. . De sociale arrangementer skal overholde de gældende Corona retningslinjer, som Bag Målet kan informere om (kontakt Jannie Lindskov på 42834226 eller mail lindskovs@gmail.com).
*Hillerød Kommune anbefaler at man møder omklædt til aktiviteten og tager bad hjemme. Dvs. omklædningsrummene er fortsat lukkede. Husk at give eventuelle modstanderhold besked i god tid om, at de ikke kan benytte klubbens omklædningsrum.
*Fitness/træningslokalet i kælderen kan stadigvæk ikke benyttes af andre end 2. divisionstruppen.

 

Tilskuere tilladt igen til breddekampe (opdateret 6. maj 2021)

I forbindelse med at forsamlingsloftet i dag er hævet til 75 personer ved udendørs arrangementer, så må der atter komme tilskuere til kampe, træning og stævner på Hillerød Stadion. Både spillere, trænere, dommere, andre officials og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal, der må være forsamlet i forbindelse med en fodboldkamp, stævne eller træning.

I forhold til reglerne for omklædnings- og badefaciliteter samt muligheden for at afholde møder og sociale aktiviteter i Bag Målet, afventer vi opdaterede retningslinjer fra i første omgang Kulturministeriet og dernæst Hillerød Kommune. 

Genåbning af Bag Målet men endnu ingen tilskuere eller omklædning (opdateret 23. april 2021)

Den sportslige ledelse har besluttet at fastholde de nuværende Covid-19 regler på Hillerød Stadion frem til den 6. maj. Dvs vi fastholder, at der ikke må komme tilskuere til kampe og stævner, og at der ikke er adgang for spillere i omklædningsrummene.

Årsagen til vi vælger at fastholde Covid-19 reglerne er, at Hillerød kommune på nuværende tidspunkt anbefaler at spillere møder omklædt til træning og tager bad hjemme. Mht tilskuere til kampe og stævner, så venter vi til forsamlingsloftet stiger til 75 i maj således, at hverken trænere eller ledere i klubben skal agere corona-politi, hvis det nuværende forsamlingsloftet på 50 rammes.

Som en god nyhed kan vi fortælle, at klubbens restaurant Bag Målet åbner igen, og fremover har åbent fra kl 16-20 mandag, tirsdag og torsdag samt i weekenderne, når der er kampe. Der åbnes for to salgssteder (hovedindgangen til Bag Målet i klubhuset og lugen ud mod bane 2), hvor man kan købe drikkevarer, slik, toast, sandwich og pastaretter a la carte uden at vise Corona-pas. Hvis man vil indenfor i Bag Målet og sidde, så skal man fremvise Corona-pas og booke plads minimum 30 minutter før.

 

50 på banen, protokol ved smitte/når du er i tvivl, forsat ingen tilskuere og ja til træningskampe på udebane (opdateret 22. marts 2021)

Fra i dag må der samles op til 50 personer i forbindelse med kamp og træning. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder kun dem, der er en aktiv del af aktiviteten, som spillere, trænere, dommere mv. Det gælder altså ikke forældre/tilskuere. Der må fortsat ikke spilles kampe mod andre hold på Hillerød Stadion, men man må godt arrangere udebane træningskampe

For at imødekomme ønsket om at spille træningskampe indtil DBU’s og DGI’s forårs græsturneringer genoptages, og sikre en forsvarlig eksekvering af transitionen mellem spillere til/fra U17, U19, senior 2 og senior 1, så indfører vi fra dags dato følgende principper, som læner sig op ad retningslinjerne for genåbning af grundskolerne:

*Indtil græsbanerne på Hillerød Stadion åbnes, må der kunne spilles kampe på udebane

*Hvis man deltager i udebane træningskampe SKAL holdets træner/leder informere den sportslige leder om det minimum 24 timer før.  

*De spillere og trænere, der vil spille kampe på udebane opfordres kraftigt til at lade sig teste for COVID-19 en gang om ugen. Vi anbefaler PCR test, da resultatet er mere sikkert end ved lyntesten. Testes spilleren en gang om ugen i forbindelse med skolegang er det fint med det.

*Spillere i transition skal lade sig teste for COVID-19 en gang om ugen (gerne tirsdag) i henhold til Corona protokollen for divisionshold. Bliver spilleren testet en gang om ugen i forbindelse med skolegang er det fint med det. Bemærk at de spillere der er i transition på senior 1 skal lade sig teste tirsdag for at kunne være med til træning torsdag. Kravet er en PCR test, da resultatet er mere sikkert end ved lyntesten.

*Vi opfordrer på det kraftigste alle trænere til at lade sig teste for COVID-19 en gang om ugen (PCR test). Det gælder også og i særdeleshed trænere der træner på akademiet, specifiktrænere eller som træner flere hold/spillere fra flere årgange/klubber i løbet af en uge.

PCR test skal bestilles her 

De opdaterede Corona regler på Hillerød Stadion:

Samtlige opdaterede Corona regler på Hillerød Stadion bør gennemlæses af alle trænere og ledere og kan downloades her

Protokol ved smitte eller hvis du er i tvivl:

*Er du eller en på holdet testet positiv, må du ikke møde op til træning og kamp. Ring til Hillerød Fodbolds Corona ansvarlige Peter Bennett og giv besked. Sammen lægger vi en plan for kommunikation med årgangen/resten af klubben. Myndighederne vil automatisk kontakte den smittede, og fortælle hvad han/hun og deres nære kontakter skal gøre.  

*Har du symptomer på COVID-19, må du ikke møde op til træning og kamp. Er du i tvivl om dine symptomer ring til egen læge eller Corona hotline på tlf. (+45) 3232 0511.

*Er du i tvivl om Corona reglerne på Hillerød Stadion så ring/skriv til Hillerød Fodbolds Corona ansvarlige Peter Bennett. Det kan f.eks. være spørgsmål om udebanekampe, prøvespillere, mor til spiller der er blevet testet positiv, osv., osv. . Det er vigtigt, at vi alle følger de samme regler, så vi undgår større smitteudbrud.

Spørgsmål til ovenstående rettes til: Peter Bennett, Hillerød Fodbold, Mobil: 24975342, Email: pb@hilleroedfodbold.dk, Web: www.hilleroedfodbold 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lempelse af restriktioner (opdateret 18. marts)

Et bredt flertal af partier i Folketinget er her til aften blevet enige om en aftale om yderligere genåbning fra på mandag.

Blandet andet så hæves forsamlingsforbuddet fra 25 til 50 personer for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Så snart DBU og Hillerød kommune kommer med en mere detaljeret udmelding om de nye lempede restriktioner, sætter Hillerød Fodbolds Covid-19 taskforce sig sammen, og udmønter disse udmeldinger til mulige nye retningslinjer for træning og kamp på Hillerød Stadion.

Kort sagt, så skriver vi ud til jer igen, så snart der er mere nyt at berette om mht. de nye lempede restriktioner.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så tøv ikke med at skrive/ringe til mig på nedenstående mail/mobilnummer.

Med venlig hilsen

Peter Bennett
Samfund & socialt ansvar herunder Covid-19 håndtering
Hillerød Fodbold
Selskovvej 76 |3400 Hillerød
Mobil: +45 24975342
Email: pb@hilleroedfodbold.dk
Web: www.hilleroedfodbold 

-----------------------------------------------------

Genopstart af træning med op til 25 på banen (opdateret 26.februar)

Pr. 1. marts 2021 er det tilladt at træne op til 25 personer. Vær særligt opmærksomme på følgende forhold:

*Forsamlingsloftet på 25 personer gælder både for træning og kamp. Forsamlingsloftet på 25 personer gælder for alle aldersgrupper.
*Forsamlingsloftet på 25 personer gælder kun i forbindelse med træning. I de 25 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.
*En træner må ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe af gangen. Træneren tæller med i de 25 personer, som en gruppe må bestå af.
*Tilskuere ved idrætsaktiviteter er ikke tilladt. 

Klubhuset inkl omklædningsrum holdes fortsat lukkede.
2. divisionsholdet + stab er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet.

Læs Fodboldens Corona regler her

Se præsentationen fra orienteringsmødet for trænere og ledere afholdt den 26. februar her

Se optagelsen fra orienteringsmødet for trænere og ledere afholdt den 26. februar nedenfor

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Genopstart af træning på Hillerød Stadion (opdateret 7. februar)

Bestyrelsen har givet grønt lys for en genopstart af træning på Hillerød Stadion fra den 8. februar og foreløbig frem til den 28. februar. Se præsentationen fra orienteringsmødet for trænere og ledere afholdt den 5. februar her. Se nødbaneplanen og protokollen for genopstarten her.

 

Ned lukning til 7. februar - derefter åbnes der muligvis en smule op igen (opdateret 29. januar)

Protokollen for Fodboldens Corona-regler er opdateret på baggrund af de gældende skærpede restriktioner fra myndighederne. De nuværende restriktioner er foreløbigt sat til at vare til og med søndag den 28. februar 2021.

De skærpede restriktioner betyder, at:

*Forsamlingsloftet er på kun 5 personer
*Tilskuere ved idrætsbegivenheder herunder 2. divisionsholdets (trænings)kampe ikke længere er tilladt
*Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket
*Klubhuse og omklædningsrum skal holdes lukkede
*2. divisionsholdet og staben omkring er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet
*Vi videregiver myndighedernes og Hillerød kommunes kraftige appel til, at man bliver hjemme og ses med så få personer som muligt. 

Bestyrelsen arbejder på en plan for en forsvarlig genåbning af træning efter den 7. februar for alle eller de fleste af klubbens hold under hensyntagen til overstående restriktioner. Der holdes orienteringsmøde for trænere og ledere så snart planen ligger klar i næste uge. 

 

Ned lukning forlænges til og med den 7. februar (opdateret 16. januar)

Efter nøje overvejelse forlænger bestyrelsen i Hillerød Fodbold ned lukning af al organiseret fodbold- og motionstræning frem til og med den 7. februar 2020. Det afgørende for beslutningen har været, at følge myndighedernes og Hillerød kommunes kraftige appel til os om at holde inde med aktiviteter frem til den 7. februar. Eneste hold der fortsat kan træne er 2. divisionsholdet, da myndighederne fortsat tillader professionel idræt.

 

Opstart efter nytår udskydes til efter den 17. januar (opdateret 1. januar)

Kort før nytår meldte regeringen ud, at de nugældende restriktioner forlænges til i hvert fald den 17. januar. Det betyder, at vi i Hillerød Fodbold udskyder opstart af organiseret træning til den 18. januar. Alle kampe i DBU/DGI-regi er aflyst i samme periode. Café Bag Målet og klubhuset holder også lukket i samme periode. Myndighedernes eneste undtagelse for benyttelse af klubhuset og baner er spillere og stab omkring 2. divisionsholdet.

Bestyrelsen har overvejet at tillade træning for hold i grupper af højest 10 personer, men da smittetallene fortsat er alvorligt høje i Hillerød, så vil vi som klub ikke risikere at medvirke til at øge Covid-19 smitten. Vi vil orientere om eventuel forkortelse eller forlængelse af restriktionerne i takt med, at vi får nye informationer fra DBU, DGI og myndighederne.

 

Hillerød Fodbold lukker for alle idrætsaktiviteter frem til (i første omgang) 2. januar 2021 (opdateret 7. december 2020)

I kølvandet på statsministerens udmelding vedrørende skærpede Covid 19-restriktioner så lukker Hillerød Fodbold alle indendørs- og udendørs aktiviteter ned fra d. 9. december 2020 og foreløbig til den 2. januar 2021. Dvs at de hold der er sat til at træne i morgen godt kan gennemføre træningen. Kommunen har ligeledes indskærpet at klubhuset og det røde hus fra på onsdag til 2. januar 2021 lukkes, og derfor ikke kan benyttes af hverken medlemmer, frivillige, trænere, ledere eller ansatte.

Hillerød Fodbold har fået dispensation for benyttelse af klubhuset den 24. december til ”Juleaften for alle” fra kl 18-21, hvor målgruppen er hjemløse og udsatte ensomme mennesker, og hvor der bl.a. kan afvikles fællesspisning med op til 50 deltagere. Læs mere om arrangementet HER  

Bestyrelsen sender en stor tak til alle trænere, ledere og frivillige, fordi i har formået at holde gang i aktiviteterne i klubben på det senest trods Corona-restriktionerne. Vi håber, at de tiltag, der nu indføres, hurtigt får effekt, så vi igen kan mødes på mere normal vis i klubben. I ønskes alle en god jul og et godt nytår.

Hvis man har behov for uddybning af ovenstående, så tøv ikke med at kontakte:

Corona ansvarlig, Peter Bennett, mobil 24975342, mail pb@hilleroedfodbold.dk

eller formand Henrik Emil Hansen, mail emi@mail.dk, mobil 25445162. 

Tryk her for at læse hele regeringens nye og forlængede COVID-19-tiltag (December 2020 – februar 2021)

 

Foreløbigt opdateret version af Fodboldens Corona-regler

(opdateret 30. oktober)

Efter af DBU og DGI har arbejdet intenst med de nye Covid 19-restriktioner, så er her de vigtigste ændringer i den nye version af Fodboldens Corona-regler:

 • Nyt forsamlingsforbud på 10, som dog ikke gælder børn og unge til og med 21 år.
  Det betyder blandt andet, at fodbolden for børn og unge til og med 21 år kan fortsætte som før 26/10 med både træning og kampe/stævner, hvor der må være op til 50 aktive forsamlet.
  Voksne fra 22 år og op må kun træne i grupper af maks. 10 personer sammen (inkl. træner). Læs mere om, hvordan dette kan foregå i praksis i protokollen på side 5-7.

 • Krav om mundbind indendørs.
  Der skal bæres mundbind på alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Dette gælder dog ikke, når man sidder ned (fx som publikum) eller under selve aktiviteten, hvis man deltager aktivt (som spiller, træner, dommer eller official).
  Mundbind skal bæres, når man ankommer til og forlader den indendørs idrætsfacilitet, men ikke i omklædningsrum eller f.eks. ved interval spil, hvor det ene hold venter på at komme til at spille.
  Kravet om mundbind gælder også, når man bevæger sig rundt i offentligt tilgængelige lokaler i klubhus eller lignende.
  Børn under 12 år er fritaget fra kravet om mundbind.

 • Særlige retningslinjer omkring indendørs
  Der gælder de samme regler for indendørs fodbold som for udendørs.
  Det er muligt at opdele en hal i zoner, så flere grupper kan træne samtidigt.
  Vær opmærksom på, at der er særlige regler omkring rengøring/afspritning indendørs. Læs mere på side 9 og 10 i protokollen for Fodboldens Corona-regler.

 • Tilskuere
  Afsnittet om, hvordan I kan forholde jer til tilskuere i forbindelse med fodboldaktiviteter er også opdateret. Læs det på side 8.

  Aflys sociale arrangementer
 • Alle sociale arrangementer i forbindelse med idrætsaktiviteter frarådes på det kraftigste frem til foreløbigt 2. januar 2021.

Her er de samlede opdaterede coronaregler for fodbold: https://www.dbusjaelland.dk/media/17989/protokol-for-dansk-fodbold-vers-13-29-10-20.pdf

 

Dertil har Hillerød Fodbolds bestyrelse besluttet følgende:

 • Hillerød Fodbold opretholder lukning af omklædningsrummene undtagen for de hold der har faste omklædningsrum, som kun de bruger. 
 • Fitnessrummet under klubhuset er lukket undtagen for 2 divisionsholdet, og dem der har aftale med fysioterapeut Mikkel Thorsen.

 • Man kan godt holde møder med max 10 deltagere i klubhuset eller det røde hus. Der bestilles forplejning hos Bag Målet.

 • Trænerlounge den 3. november aflyses. Der afholdes en online Træner Lounge inden årets udgang.

De nye corona-restriktioners betydning for seniorfodbolden

(opdateret 30. oktober)

De nyeste corona-restriktioner udelukker turneringskampe for voksne over 21 år. 

Forleden trådte regeringens nye corona-restriktioner i kraft. Og mens børn og unge til og med 21 år er undtaget, så betyder sænkelsen af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, at det ikke er muligt at afvikle fodboldkampe for senior og ældre foreløbig for perioden fra 26. oktober til og med 22. november 2020.

 

Børn, unge og voksne kan fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.

Færre må samles

(opdateret 25.oktober 2020)

Regeringen og myndighederne er kommet med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. 

Det betyder blandt andet:

 • I hele landet er forsamlingsforbuddet fra mandag d. 26/10 sænket til 10 personer. Grænsen er dog stadig 50 personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning for børn og unge. 
 • Seniorer, fodboldmotion, OB, superveteran, veteran, motionsfodbold kan ikke spille stævner og kampe mere denne sæson. Vi spørger hvert enkelt hold om de fortsat vil træne eller ej. Hvis de vil, så må de kun være ti på banen ad gangen. En fodboldbane kan deles op i flere mindre baner. På samme måde som i foråret, da vi genåbnede efter corona lockdown. Det er trænernes Pligt at leve op til kravene. 

 • Det anbefales, at sociale arrangementer (fællesspisninger, kaffe og kage efter aktivitet og lignende arrangementer) aflyses. 
 • Max 10-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og med retning mod talerstol/podie. Her er reglen fortsat max. 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager. Det gælder bl.a. 2. divisionsholdets hjemmekampe.
 • Max 10-reglen gælder ikke for de arrangementer for børnehaver og skoler, som klubben er en del af.
 • Der er krav om brug af mundbind i vores kantine Bag Målet.
 • Fra torsdag d. 29/10 er der ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i resten af klubhuset samt det røde hus. 
 • Hillerød Fodbold opretholder lukning af omklædningsrummene undtagen for de hold der har faste omklædningsrum, som kun de bruger. 
 • Fitnessrummet under klubhuset er lukket undtagen for 2 divisions holdet, og dem der har aftale med fysioterapeut Mikkel Thorsen.

 • Man kan godt holde møder med max 10 deltagere i klubhuset. Der bestilles forplejning hos Bag Målet.

 • Trænerlounge den 3. november aflyses

Der kommer opdatering mht restriktioner for indendørs fodbold, vinterbold, mm i løbet af uge 44, når kommune, DBU og DIF har fået udmøntet de generelle restriktioner.

 

Nuværende restriktioner er forlænget til og med 31. oktober 2020 

De nuværende coronarestriktioner, der skulle gælde til 18. oktober, er forlænget til og med 31. oktober 2020. Dvs nedenstående gælder resten af oktober måned:

*Vi opretholder lukning af omklædningsrummene undtagen for de hold der haf faste omklædningsrum, som kun de bruger.

*Forsamlingsforbuddet er nedsat fra 100 til 50 personer. Det betyder, at der maks. må være 50 aktive personer involveret i træning, kampe og stævner i fodboldens verden. Aktive personer tæller spillere, udskiftere, trænere, dommere og frivillige, der er involveret i aktiviteten. 

*Til 2. divisionsholdets kampe kan der være 500 personer samlet. Det er dog vigtigt, at tilskuere kun opholder sig i afmærkede tilskuerområder, at der er minimum 2 kvadratmeter per person i tilskuerarealet, at der er minimum 1 meters afstand mellem hver tilskuer, og at alle tilskuere sidder ned på stole, hvis der ikke er en fast tribune.

*Vi opfordrer til at interne møder (forældremøder, akademimøder, TrænerLounge, osv) såvel som eksterne møder (leverandører, sponsorer, osv) i perioden frem til 31. oktober ændres til digital afvikling hvis det er muligt. Alternativt udsættelse til efter 31. oktober

*Bag Målet er underlagt samme retningslinjer som restaurations branchen. Derfor er der krav om brug af mundbind eller visir i Bag Målet – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (herunder at børn op til 12 år ikke behøver at bære mundbind).

*Alle medlemmer skal downloade og aktivere SmitteStop appen. 

Hillerød Fodbold afholder FerieCamp (mandag-tirsdag) og Plaiacademy & Goalstation Camp (onsdag-fredag) i efterårsferien. Fritidsaktiviteter som fodboldskoler og camps for børn og unge op til 25 år må i følge myndighederne godt gennemføres med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere. Tilrettelæggelsen af de konkrete aktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver med et fast antal ledere pr. gruppe. Se hele det opdaterede regelsæt her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

 

Nye restriktioner fra 19. sept til og med 4. okt 

(opdateret 18. sept 2020)

På statsministerens pressemøde kl. 14.00 d.d. er der udmeldt nye restriktioner, der får betydning for os gældende fra 19. september kl. 12.00 i første omgang frem til og med den 4. oktober.

*Vi opretholder lukning af omklædningsrummene jvf den mail vi sendte ud forleden.

*Forsamlingsforbuddet er nedsat fra 100 til 50 personer. Det betyder, at der maks. må være 50 aktive personer involveret i træning, kampe og stævner i fodboldens verden. Aktive personer tæller spillere, udskiftere, trænere, dommere og frivillige, der er involveret i aktiviteten. 

*Til 2. divisionsholdets kampe kan der være 500 personer samlet. Det er dog vigtigt, at tilskuere kun opholder sig i afmærkede tilskuerområder, at der er minimum 2 kvadratmeter per person i tilskuerarealet, at der er minimum 1 meters afstand mellem hver tilskuer, og at alle tilskuere sidder ned på stole, hvis der ikke er en fast tribune.

*Vi opfordrer til at interne møder (forældremøder, akademimøder, TrænerLounge, osv) såvel som eksterne møder (leverandører, sponsorer, osv) i perioden frem til 4. oktober ændres til digital afvikling hvis det er muligt. Alternativt udsættelse til efter 4. oktober

*Bag Målet er underlagt samme retningslinjer som restaurations branchen. Derfor er der krav om brug af mundbind eller visir i Bag Målet – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (herunder at børn op til 12 år ikke behøver at bære mundbind).

*Alle medlemmer skal downloade og aktivere SmitteStop appen. 

Ekstra ordinært online møde:

Mandag den 21. september kl. 20.30 – Ekstraordinært online TrænerLounge vedr. ny situation om Corona. Vi vil til mødet oplyse om de seneste opdateringer fra Hillerød kommune, DBU, Divisionsforeningen og vilkårene for hvordan vi kan bruge Bag Målet/caféen. Skypemøde-indkaldelse sendes til klubbens trænere og ledere snarest.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at kontakte klubbens corona ansvarlige formand John Franzen, jf@hilleroedfodbold.dk, Mobil 81742340 eller informations ansvarlig Peter Bennett, pb@hilleroedfodbold.dk, Mobil 24975342. Vi vil også besvare opkald i løbet af weekenden.

Omklædningsrummene lukkes igen

(opdateret 15. sept 2020)

På grund af de fortsat høje Covid 19 smittetal i Hillerød indfører Hillerød Fodbold fra i morgen (onsdag den 16. september) og de kommende 14 dage forbud mod brug af omklædningsrummene på Hillerød Stadion. Det gælder både omklædningsrummene i kælderen under klubhuset og de udvendige omklædningsrum. Dvs at alle modstander hold til kampe skal komme omklædte.

Eneste hold der fortsat må klæde om er de hold der har faste omklædningsrum, hvor kun de kommer, nemlig 2. divisionsholdet, senior 2, senior 3, U19, U17 (1. hold) og U18 piger. Disse holds modstandere skal komme omklædte. Dog med undtagelse af 2. divisionsholdet.

Forbuddet gælder i første omgang frem til og med onsdag den 30. september. Hvis smittetrykket falder igen så genovervejer vi naturligvis situationen.

Har du et spørgsmål eller har opdaget et corona smitte tilfælde i klubben, familien, modstander hold eller øvrige nærhed, så kontakt klubbens corona ansvarlige formand John Franzen, jf@hilleroedfodbold.dk, Mobil 81742340.

Eller informations ansvarlig Peter Bennett, pb@hilleroedfodbold.dk, Mobil 24975342.

 

Hillerød er i rød zone! (opdateret 10. sept 2020)

Kommunen er derfor i gang med at se på forebyggende tiltag, der kan medvirke til at bremse udviklingen. Lige pt kan vi fortsat træne og spille kampe - og vi skal holde ekstra godt fast i Sundhedsstyrelsens fem råd 

Hillerød kommune nu i rød zone* mht corona smitte. Derfor skal vi som forening holde ekstra godt fast i Sundhedsstyrelsens fem råd: .
*Vask ofte hænder eller brug håndsprit
*Host eller nys i dit ærme
*Undgå håndtryk, kindkys og kram
*Vær opmærksom på rengøring – i omklædningsrum, af remider og kontaktflader på toilet, mm.
*Hold afstand udenfor banen – og bed andre tage hensyn, hvis du ser de ikke gør det.

Derudover skal man blive væk fra Hillerød Stadion, hvis man føler sig sløj, er syg eller har nogen som helst symptomer på Covid-19.

Kommunen lader os pt fortsætte med træning og kampe på Hillerød Stadion efter gældende retningslinjer, men hvis smittetallene stiger kan der komme stramninger.

Hvis der opstår smitte

Har du et spørgsmål eller har opdaget et corona smitte tilfælde i klubben, så kontakt klubbens corona ansvarlige formand John Franzen, jf@hilleroedfodbold.dk, Mobil 81742340.

Eller informations ansvarlig Peter Bennett, pb@hilleroedfodbold.dk, Mobil 24975342.

*Rød zone: Hillerød kommune har pt et incidenstal på 23,5 Covid-19 smittede pr 100.000 borgere. Når det tal overstiger 20, går kommunen i rød zone. At være i rød zone betyder ikke nødvendigvis, at der vil blive taget ekstra forholdsregler, men det betyder, at sundhedsmyndighederne og kommunen selv holder et ekstra vågent øje med udviklingen og mulige forebyggende tiltag.

Læs her de seneste opdateret corona regler for fodbold (opdateret den 11. september 2020 kl. 13:20): https://www.dbusjaelland.dk/klubinfo/klubservice/fodboldens-corona-regler/ 

 

Hvis du bliver smittet eller hjemsendt fra skole/uddannelsessted/ arbejde pga smitte

Hvis et medlem er testet positiv for ny coronavirus har man som medlem/forælder pligt til at informerer Hillerød Fodbolds corona ansvarlige John Franzen.

Hvis Hillerød Fodbold vurderer, at et medlem har været i nær kontakt (spillet/trænet sammen på mindre end 1 meters afstand og f.eks. har haft direkte fysisk kontakt) med en smittet, vil vi kontakte medlemmet direkte. Man kan også blive ringet op af Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, som hjælper med kontaktopsporing.

Hvis man er blevet hjemsendt af skole, uddannelsessted eller arbejdsplads pga coronasmitte, så må man ikke komme på Hillerød Stadion før man atter kan komme tilbage i skole, på arbejdspladsen eller på uddannelsesstedet. Dvs at man først må komme tilbage 48 timer efter, at symptomerne er holdt op og man har fået foretaget en negativ test

Omklædningsrummene må atter benyttes (30. juli 2020)

Hillerød kommune har nu givet lov til benyttelse af omklædningsrummene på Hillerød Stadion fra og med mandag den 03 august 2020 kl 16.30.  Da Danmark og resten af verden desværre atter ser en stigning i Covid 19 smittetallene, så sker åbningen af omklædningsrummene under følgende betingelser:

Det sørger Hillerød stadions selvforvaltning for:

 • De udfører grundig rengøring af omklædningsrum  hver morgen (start kl 6.30) mandag-fredag. Herunder afvaskning og afspritning af overflader og kontaktpunkter.
 • Toiletter i klubhuset og omklædnings bygning er alle forsynet med flydende håndsæbe og elektrisk håndtørrer samt afspritnings middel. Selvforvaltningen sørger for genopfyldning.
 • Håndvaske i  eller i umiddelbar tilknytning til omklædningen er forsynet med afspritnings middel, flydende håndsæbe og beholder med engangs håndklæde
 •        Skiltning i omklædningsrummene 
 
Det skal i som trænere/ledere sørge for:
 • Hvert enkelt hold bestemmer selv om man vil bruge omklædningsrum
 • Alle omklædningsrum skal være aflåst , når der ikke er nogen relevant person i lokalet (dvs når der trænes eller spilles kamp)
 • Når sidste mand/kvinde forlader omklædningsrummet (dvs før/efter træning eller kamp) så SKAL vedkommende sørge for, at der er ryddet op og afsprittet på alle kontaktflader/-punkter
 • Ved kampe har i som hjemmeholdets træner/leder ansvar for at udeholdets og dommerens lokaler er opryddet, afsprittet på alle kontaktflader/-punkter og aflåst, når kampen er afsluttet.

 

Her er de øvrige opdaterede Corona-regler på Hillerød Stadion!

Myndighederne har åbnet for, at der kan spilles fodbold under særlige retningslinjer, der løbende opdateres. Her der seneste version fra den 8. juli 2020. Tak fordi du holder fast! 

Særlige retningslinjer for træningen

Hillerød Fodbold prioriterer folkesundhed over fodbold. Og vi må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i Hillerød. Derfor vi os op af myndighedernes anbefalinger, der beskriver de rammer som træning og kampe skal overholde. Det gælder bl.a.:

- Alle træningsgrupper inkl. træner må max være på 100 personer

- Der må gerne være kontakt mellem spillerne i træningsgruppen

- Udenfor træningsbanen skal der holdes 1 meters afstand

- Ingen high-fives, gensynskram eller anden fysisk kontakt

- Træningsgruppens træner vasker bolde og andre rekvisitter af efter træning

- Der må kun benyttes rekvisitter udleveret af klubben

- Alle spillere vasker eller afspritter hænder inden træning

Særlige retningslinjer for publikum til kampe/stævner/turneringer
- Til kampe må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
- Der må til kampe og stævner gerne være tilskuere på
fodboldanlægget.

- Ved et stævne må der maksimalt være 100 aktive deltagere (inkl. trænere, dommere og ledere) samt et antal primært siddende tilskuere, der dog skal styres, så der ikke er mere end 500 personer ved arrangementet i alt. Der må gerne være flere arrangementer på samme Hillerød Stadion samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af de to arrangementer. Det er klubben/trænernes ansvar at sikre, at dette overholdes.

-Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
- Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være en
publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
- Den arrangerende klub af fodboldkampen/stævnet bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå
omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

Husk at det til enhver tid er den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes. Så når der spilles på Hillerød Stadion er det Hillerød Fodbold trænerens ansvar at reglerne overholdes.

I kan læse de samlede opdaterede (8. juli) retningslinjerne her: https://www.dbusjaelland.dk/media/17028/protokol-for-dansk-fodbold-vers-7-08-07-20_ny.pdf

 

Mød ikke op hvis du har det skidt

Mød ikke op til træning, hvis du har symptomer på COVID-19. Det gælder også, hvis du bor sammen med, eller har været i kontakt med en person, der er testet positiv. Vi vil glæde os til at se dig igen, når du er symptomfri. Læs mere om symptomer her:  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print.ashx?la=da&hash=7C4E2D7030775629370284AB36A22199DCA539C4

 

Hold afstand uden for banerne

Vi må godt træne fodbold med kontakt inden for kridtstregerne. Beskyt dig selv og dem du er tæt på mod smitte med ny coronavirus, ved at holde mindst 1 meters afstand uden for banerne.

Her er fotos fra forsommeren 2020 i forbindelse med den forsigtige, gradvis og kontrolleret genåbning af fodbolden på Hillerød stadion. Tak til alle trænere og ledere for at holde fast - både dengang og nu!

Luk