Menu

Corona reglerne på Hillerød Stadion - tak fordi du holder fast!

Omklædningsrummene må atter benyttes (30. juli 2020)

Hillerød kommune har nu givet lov til benyttelse af omklædningsrummene på Hillerød Stadion fra og med mandag den 03 august 2020 kl 16.30.  Da Danmark og resten af verden desværre atter ser en stigning i Covid 19 smittetallene, så sker åbningen af omklædningsrummene under følgende betingelser:

Det sørger Hillerød stadions selvforvaltning for:

  • De udfører grundig rengøring af omklædningsrum  hver morgen (start kl 6.30) mandag-fredag. Herunder afvaskning og afspritning af overflader og kontaktpunkter.
  • Toiletter i klubhuset og omklædnings bygning er alle forsynet med flydende håndsæbe og elektrisk håndtørrer samt afspritnings middel. Selvforvaltningen sørger for genopfyldning.
  • Håndvaske i  eller i umiddelbar tilknytning til omklædningen er forsynet med afspritnings middel, flydende håndsæbe og beholder med engangs håndklæde
  •        Skiltning i omklædningsrummene 
 
Det skal i som trænere/ledere sørge for:
  • Hvert enkelt hold bestemmer selv om man vil bruge omklædningsrum
  • Alle omklædningsrum skal være aflåst , når der ikke er nogen relevant person i lokalet (dvs når der trænes eller spilles kamp)
  • Når sidste mand/kvinde forlader omklædningsrummet (dvs før/efter træning eller kamp) så SKAL vedkommende sørge for, at der er ryddet op og afsprittet på alle kontaktflader/-punkter
  • Ved kampe har i som hjemmeholdets træner/leder ansvar for at udeholdets og dommerens lokaler er opryddet, afsprittet på alle kontaktflader/-punkter og aflåst, når kampen er afsluttet.

 

Her er de øvrige opdaterede Corona-regler på Hillerød Stadion!

Myndighederne har åbnet for, at der kan spilles fodbold under særlige retningslinjer, der løbende opdateres. Her der seneste version fra den 8. juli 2020. Tak fordi du holder fast! 

Særlige retningslinjer for træningen

Hillerød Fodbold prioriterer folkesundhed over fodbold. Og vi må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i Hillerød. Derfor vi os op af myndighedernes anbefalinger, der beskriver de rammer som træning og kampe skal overholde. Det gælder bl.a.:

- Alle træningsgrupper inkl. træner må max være på 100 personer

- Der må gerne være kontakt mellem spillerne i træningsgruppen

- Udenfor træningsbanen skal der holdes 1 meters afstand

- Ingen high-fives, gensynskram eller anden fysisk kontakt

- Træningsgruppens træner vasker bolde og andre rekvisitter af efter træning

- Der må kun benyttes rekvisitter udleveret af klubben

- Alle spillere vasker eller afspritter hænder inden træning

Særlige retningslinjer for publikum til kampe/stævner/turneringer
- Til kampe må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
- Der må til kampe og stævner gerne være tilskuere på
fodboldanlægget.

- Ved et stævne må der maksimalt være 100 aktive deltagere (inkl. trænere, dommere og ledere) samt et antal primært siddende tilskuere, der dog skal styres, så der ikke er mere end 500 personer ved arrangementet i alt. Der må gerne være flere arrangementer på samme Hillerød Stadion samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af de to arrangementer. Det er klubben/trænernes ansvar at sikre, at dette overholdes.

-Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
- Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være en
publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
- Den arrangerende klub af fodboldkampen/stævnet bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå
omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

Husk at det til enhver tid er den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes. Så når der spilles på Hillerød Stadion er det Hillerød Fodbold trænerens ansvar at reglerne overholdes.

I kan læse de samlede opdaterede (8. juli) retningslinjerne her: https://www.dbusjaelland.dk/media/17028/protokol-for-dansk-fodbold-vers-7-08-07-20_ny.pdf

 

Mød ikke op hvis du har det skidt

Mød ikke op til træning, hvis du har symptomer på COVID-19. Det gælder også, hvis du bor sammen med, eller har været i kontakt med en person, der er testet positiv. Vi vil glæde os til at se dig igen, når du er symptomfri. Læs mere om symptomer her:  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print.ashx?la=da&hash=7C4E2D7030775629370284AB36A22199DCA539C4

 

Hold afstand uden for banerne

Vi må godt træne fodbold med kontakt inden for kridtstregerne. Beskyt dig selv og dem du er tæt på mod smitte med ny coronavirus, ved at holde mindst 1 meters afstand uden for banerne.

Her er fotos fra forsommeren 2020 i forbindelse med den forsigtige, gradvis og kontrolleret genåbning af fodbolden på Hillerød stadion. Tak til alle trænere og ledere for at holde fast - både dengang og nu!