Menu

Corona reglerne på Hillerød Stadion - tak fordi du holder fast!

Børn, unge og voksne kan fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.

Færre må samles

(opdateret 25.oktober 2020)

Regeringen og myndighederne er kommet med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. 

Det betyder blandt andet:

 • I hele landet er forsamlingsforbuddet fra mandag d. 26/10 sænket til 10 personer. Grænsen er dog stadig 50 personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning for børn og unge. 
 • Seniorer, fodboldmotion, OB, superveteran, veteran, motionsfodbold kan ikke spille stævner og kampe mere denne sæson. Vi spørger hvert enkelt hold om de fortsat vil træne eller ej. Hvis de vil, så må de kun være ti på banen ad gangen. En fodboldbane kan deles op i flere mindre baner. På samme måde som i foråret, da vi genåbnede efter corona lockdown. Det er trænernes Pligt at leve op til kravene. 

 • Det anbefales, at sociale arrangementer (fællesspisninger, kaffe og kage efter aktivitet og lignende arrangementer) aflyses. 
 • Max 10-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og med retning mod talerstol/podie. Her er reglen fortsat max. 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager. Det gælder bl.a. 2. divisionsholdets hjemmekampe.
 • Max 10-reglen gælder ikke for de arrangementer for børnehaver og skoler, som klubben er en del af.
 • Der er krav om brug af mundbind i vores kantine Bag Målet.
 • Fra torsdag d. 29/10 er der ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i resten af klubhuset samt det røde hus. 
 • Hillerød Fodbold opretholder lukning af omklædningsrummene undtagen for de hold der har faste omklædningsrum, som kun de bruger. 
 • Fitnessrummet under klubhuset er lukket undtagen for 2 divisions holdet, og dem der har aftale med fysioterapeut Mikkel Thorsen.

 • Man kan godt holde møder med max 10 deltagere i klubhuset. Der bestilles forplejning hos Bag Målet.

 • Trænerlounge den 3. november aflyses

Der kommer opdatering mht restriktioner for indendørs fodbold, vinterbold, mm i løbet af uge 44, når kommune, DBU og DIF har fået udmøntet de generelle restriktioner.

 

Nuværende restriktioner er forlænget til og med 31. oktober 2020 

De nuværende coronarestriktioner, der skulle gælde til 18. oktober, er forlænget til og med 31. oktober 2020. Dvs nedenstående gælder resten af oktober måned:

*Vi opretholder lukning af omklædningsrummene undtagen for de hold der haf faste omklædningsrum, som kun de bruger.

*Forsamlingsforbuddet er nedsat fra 100 til 50 personer. Det betyder, at der maks. må være 50 aktive personer involveret i træning, kampe og stævner i fodboldens verden. Aktive personer tæller spillere, udskiftere, trænere, dommere og frivillige, der er involveret i aktiviteten. 

*Til 2. divisionsholdets kampe kan der være 500 personer samlet. Det er dog vigtigt, at tilskuere kun opholder sig i afmærkede tilskuerområder, at der er minimum 2 kvadratmeter per person i tilskuerarealet, at der er minimum 1 meters afstand mellem hver tilskuer, og at alle tilskuere sidder ned på stole, hvis der ikke er en fast tribune.

*Vi opfordrer til at interne møder (forældremøder, akademimøder, TrænerLounge, osv) såvel som eksterne møder (leverandører, sponsorer, osv) i perioden frem til 31. oktober ændres til digital afvikling hvis det er muligt. Alternativt udsættelse til efter 31. oktober

*Bag Målet er underlagt samme retningslinjer som restaurations branchen. Derfor er der krav om brug af mundbind eller visir i Bag Målet – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (herunder at børn op til 12 år ikke behøver at bære mundbind).

*Alle medlemmer skal downloade og aktivere SmitteStop appen. 

Hillerød Fodbold afholder FerieCamp (mandag-tirsdag) og Plaiacademy & Goalstation Camp (onsdag-fredag) i efterårsferien. Fritidsaktiviteter som fodboldskoler og camps for børn og unge op til 25 år må i følge myndighederne godt gennemføres med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere. Tilrettelæggelsen af de konkrete aktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver med et fast antal ledere pr. gruppe. Se hele det opdaterede regelsæt her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet

 

Nye restriktioner fra 19. sept til og med 4. okt 

(opdateret 18. sept 2020)

På statsministerens pressemøde kl. 14.00 d.d. er der udmeldt nye restriktioner, der får betydning for os gældende fra 19. september kl. 12.00 i første omgang frem til og med den 4. oktober.

*Vi opretholder lukning af omklædningsrummene jvf den mail vi sendte ud forleden.

*Forsamlingsforbuddet er nedsat fra 100 til 50 personer. Det betyder, at der maks. må være 50 aktive personer involveret i træning, kampe og stævner i fodboldens verden. Aktive personer tæller spillere, udskiftere, trænere, dommere og frivillige, der er involveret i aktiviteten. 

*Til 2. divisionsholdets kampe kan der være 500 personer samlet. Det er dog vigtigt, at tilskuere kun opholder sig i afmærkede tilskuerområder, at der er minimum 2 kvadratmeter per person i tilskuerarealet, at der er minimum 1 meters afstand mellem hver tilskuer, og at alle tilskuere sidder ned på stole, hvis der ikke er en fast tribune.

*Vi opfordrer til at interne møder (forældremøder, akademimøder, TrænerLounge, osv) såvel som eksterne møder (leverandører, sponsorer, osv) i perioden frem til 4. oktober ændres til digital afvikling hvis det er muligt. Alternativt udsættelse til efter 4. oktober

*Bag Målet er underlagt samme retningslinjer som restaurations branchen. Derfor er der krav om brug af mundbind eller visir i Bag Målet – dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (herunder at børn op til 12 år ikke behøver at bære mundbind).

*Alle medlemmer skal downloade og aktivere SmitteStop appen. 

Ekstra ordinært online møde:

Mandag den 21. september kl. 20.30 – Ekstraordinært online TrænerLounge vedr. ny situation om Corona. Vi vil til mødet oplyse om de seneste opdateringer fra Hillerød kommune, DBU, Divisionsforeningen og vilkårene for hvordan vi kan bruge Bag Målet/caféen. Skypemøde-indkaldelse sendes til klubbens trænere og ledere snarest.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at kontakte klubbens corona ansvarlige formand John Franzen, jf@hilleroedfodbold.dk, Mobil 81742340 eller informations ansvarlig Peter Bennett, pb@hilleroedfodbold.dk, Mobil 24975342. Vi vil også besvare opkald i løbet af weekenden.

Omklædningsrummene lukkes igen

(opdateret 15. sept 2020)

På grund af de fortsat høje Covid 19 smittetal i Hillerød indfører Hillerød Fodbold fra i morgen (onsdag den 16. september) og de kommende 14 dage forbud mod brug af omklædningsrummene på Hillerød Stadion. Det gælder både omklædningsrummene i kælderen under klubhuset og de udvendige omklædningsrum. Dvs at alle modstander hold til kampe skal komme omklædte.

Eneste hold der fortsat må klæde om er de hold der har faste omklædningsrum, hvor kun de kommer, nemlig 2. divisionsholdet, senior 2, senior 3, U19, U17 (1. hold) og U18 piger. Disse holds modstandere skal komme omklædte. Dog med undtagelse af 2. divisionsholdet.

Forbuddet gælder i første omgang frem til og med onsdag den 30. september. Hvis smittetrykket falder igen så genovervejer vi naturligvis situationen.

Har du et spørgsmål eller har opdaget et corona smitte tilfælde i klubben, familien, modstander hold eller øvrige nærhed, så kontakt klubbens corona ansvarlige formand John Franzen, jf@hilleroedfodbold.dk, Mobil 81742340.

Eller informations ansvarlig Peter Bennett, pb@hilleroedfodbold.dk, Mobil 24975342.

 

Hillerød er i rød zone! (opdateret 10. sept 2020)

Kommunen er derfor i gang med at se på forebyggende tiltag, der kan medvirke til at bremse udviklingen. Lige pt kan vi fortsat træne og spille kampe - og vi skal holde ekstra godt fast i Sundhedsstyrelsens fem råd 

Hillerød kommune nu i rød zone* mht corona smitte. Derfor skal vi som forening holde ekstra godt fast i Sundhedsstyrelsens fem råd: .
*Vask ofte hænder eller brug håndsprit
*Host eller nys i dit ærme
*Undgå håndtryk, kindkys og kram
*Vær opmærksom på rengøring – i omklædningsrum, af remider og kontaktflader på toilet, mm.
*Hold afstand udenfor banen – og bed andre tage hensyn, hvis du ser de ikke gør det.

Derudover skal man blive væk fra Hillerød Stadion, hvis man føler sig sløj, er syg eller har nogen som helst symptomer på Covid-19.

Kommunen lader os pt fortsætte med træning og kampe på Hillerød Stadion efter gældende retningslinjer, men hvis smittetallene stiger kan der komme stramninger.

Hvis der opstår smitte

Har du et spørgsmål eller har opdaget et corona smitte tilfælde i klubben, så kontakt klubbens corona ansvarlige formand John Franzen, jf@hilleroedfodbold.dk, Mobil 81742340.

Eller informations ansvarlig Peter Bennett, pb@hilleroedfodbold.dk, Mobil 24975342.

*Rød zone: Hillerød kommune har pt et incidenstal på 23,5 Covid-19 smittede pr 100.000 borgere. Når det tal overstiger 20, går kommunen i rød zone. At være i rød zone betyder ikke nødvendigvis, at der vil blive taget ekstra forholdsregler, men det betyder, at sundhedsmyndighederne og kommunen selv holder et ekstra vågent øje med udviklingen og mulige forebyggende tiltag.

Læs her de seneste opdateret corona regler for fodbold (opdateret den 11. september 2020 kl. 13:20): https://www.dbusjaelland.dk/klubinfo/klubservice/fodboldens-corona-regler/ 

 

Hvis du bliver smittet eller hjemsendt fra skole/uddannelsessted/ arbejde pga smitte

Hvis et medlem er testet positiv for ny coronavirus har man som medlem/forælder pligt til at informerer Hillerød Fodbolds corona ansvarlige John Franzen.

Hvis Hillerød Fodbold vurderer, at et medlem har været i nær kontakt (spillet/trænet sammen på mindre end 1 meters afstand og f.eks. har haft direkte fysisk kontakt) med en smittet, vil vi kontakte medlemmet direkte. Man kan også blive ringet op af Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, som hjælper med kontaktopsporing.

Hvis man er blevet hjemsendt af skole, uddannelsessted eller arbejdsplads pga coronasmitte, så må man ikke komme på Hillerød Stadion før man atter kan komme tilbage i skole, på arbejdspladsen eller på uddannelsesstedet. Dvs at man først må komme tilbage 48 timer efter, at symptomerne er holdt op og man har fået foretaget en negativ test

Omklædningsrummene må atter benyttes (30. juli 2020)

Hillerød kommune har nu givet lov til benyttelse af omklædningsrummene på Hillerød Stadion fra og med mandag den 03 august 2020 kl 16.30.  Da Danmark og resten af verden desværre atter ser en stigning i Covid 19 smittetallene, så sker åbningen af omklædningsrummene under følgende betingelser:

Det sørger Hillerød stadions selvforvaltning for:

 • De udfører grundig rengøring af omklædningsrum  hver morgen (start kl 6.30) mandag-fredag. Herunder afvaskning og afspritning af overflader og kontaktpunkter.
 • Toiletter i klubhuset og omklædnings bygning er alle forsynet med flydende håndsæbe og elektrisk håndtørrer samt afspritnings middel. Selvforvaltningen sørger for genopfyldning.
 • Håndvaske i  eller i umiddelbar tilknytning til omklædningen er forsynet med afspritnings middel, flydende håndsæbe og beholder med engangs håndklæde
 •        Skiltning i omklædningsrummene 
 
Det skal i som trænere/ledere sørge for:
 • Hvert enkelt hold bestemmer selv om man vil bruge omklædningsrum
 • Alle omklædningsrum skal være aflåst , når der ikke er nogen relevant person i lokalet (dvs når der trænes eller spilles kamp)
 • Når sidste mand/kvinde forlader omklædningsrummet (dvs før/efter træning eller kamp) så SKAL vedkommende sørge for, at der er ryddet op og afsprittet på alle kontaktflader/-punkter
 • Ved kampe har i som hjemmeholdets træner/leder ansvar for at udeholdets og dommerens lokaler er opryddet, afsprittet på alle kontaktflader/-punkter og aflåst, når kampen er afsluttet.

 

Her er de øvrige opdaterede Corona-regler på Hillerød Stadion!

Myndighederne har åbnet for, at der kan spilles fodbold under særlige retningslinjer, der løbende opdateres. Her der seneste version fra den 8. juli 2020. Tak fordi du holder fast! 

Særlige retningslinjer for træningen

Hillerød Fodbold prioriterer folkesundhed over fodbold. Og vi må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i Hillerød. Derfor vi os op af myndighedernes anbefalinger, der beskriver de rammer som træning og kampe skal overholde. Det gælder bl.a.:

- Alle træningsgrupper inkl. træner må max være på 100 personer

- Der må gerne være kontakt mellem spillerne i træningsgruppen

- Udenfor træningsbanen skal der holdes 1 meters afstand

- Ingen high-fives, gensynskram eller anden fysisk kontakt

- Træningsgruppens træner vasker bolde og andre rekvisitter af efter træning

- Der må kun benyttes rekvisitter udleveret af klubben

- Alle spillere vasker eller afspritter hænder inden træning

Særlige retningslinjer for publikum til kampe/stævner/turneringer
- Til kampe må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
- Der må til kampe og stævner gerne være tilskuere på
fodboldanlægget.

- Ved et stævne må der maksimalt være 100 aktive deltagere (inkl. trænere, dommere og ledere) samt et antal primært siddende tilskuere, der dog skal styres, så der ikke er mere end 500 personer ved arrangementet i alt. Der må gerne være flere arrangementer på samme Hillerød Stadion samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af de to arrangementer. Det er klubben/trænernes ansvar at sikre, at dette overholdes.

-Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
- Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være en
publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
- Den arrangerende klub af fodboldkampen/stævnet bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå
omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

Husk at det til enhver tid er den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes. Så når der spilles på Hillerød Stadion er det Hillerød Fodbold trænerens ansvar at reglerne overholdes.

I kan læse de samlede opdaterede (8. juli) retningslinjerne her: https://www.dbusjaelland.dk/media/17028/protokol-for-dansk-fodbold-vers-7-08-07-20_ny.pdf

 

Mød ikke op hvis du har det skidt

Mød ikke op til træning, hvis du har symptomer på COVID-19. Det gælder også, hvis du bor sammen med, eller har været i kontakt med en person, der er testet positiv. Vi vil glæde os til at se dig igen, når du er symptomfri. Læs mere om symptomer her:  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print.ashx?la=da&hash=7C4E2D7030775629370284AB36A22199DCA539C4

 

Hold afstand uden for banerne

Vi må godt træne fodbold med kontakt inden for kridtstregerne. Beskyt dig selv og dem du er tæt på mod smitte med ny coronavirus, ved at holde mindst 1 meters afstand uden for banerne.

Her er fotos fra forsommeren 2020 i forbindelse med den forsigtige, gradvis og kontrolleret genåbning af fodbolden på Hillerød stadion. Tak til alle trænere og ledere for at holde fast - både dengang og nu!