Menu

Børneudvalg

Børneudvalgets opgave er at skabe og bevare nogle gode betingelser, hvor under børnefodbolden i Hillerød Fodbold kan trives og udvikles. Børneudvalgets ansvarsområde er fra de mindste medlemmer til og med U12.

Børneudvalget planlægger og koordinerer forhold, der sætter rammerne for hverdagen for børnene i Hillerød Fodbold og enkeltstående aktiviteter igennem året.

Nogle af børneudvalgets opgaver er:

  • Arbejde med og udvikle klubbens værdier omkring børnefodbold og klubkultur
  • Afholdelse af fodboldskole, planlægning af ture til og evt. afholdelse af stævner
  • Udvikle og bevare traditioner, f.eks. Nissecup og Børneafslutning
  • Udvikle strategier til at gøre det endnu mere attraktivt at spille fodbold i Hillerød Fodbold
  • Input til budgetforhandling
  • Klubfidusen, et trivselsprojekt
  • Indgå i klubbens samarbejde med omegnsklubber

Børneudvalget består af en børneudvalgsformand, en fodboldfaglig B&U konsulent og et antal medlemmer. Børneudvalget mødes 5-6 gange om året samt inden arrangementer.