Top

Om klubben

Hillerød Fodbold er en selvstændig forening under HGI, Hillerød Gymnastik & Idrætsforening. Foreningen talte ultimo 2015 knap 600 medlemmer i alderen 5-70 år og mere end 70 trænere, årgangskoordinatorer, øvrige hjælpere og ledere.

Vision, mission og værdier

Vision
Vor vision er at være blandt de tre førende fodboldklubber i Nordsjælland målt på antal hold, holdenes indplacering, antallet af certificerede trænere, faciliteter, økonomi, organisation, elektroniske medier og brugertilfredshed. De sportslige mål skal nås med afsæt i og med respekt for bredden.

Mission
Gennem engageret, ansvarligt og målrettet arbejde skaber vi de sportslige og økonomiske rammer for at indfrie klubbens vision. Vi viser mod, handlekraft og er ærlige omkring vores ambitioner.

Værdier

  • Ansvar
  • Respekt
  • Engageret fællesskab
  • Fair play

Ansvar:
Vi tager ansvar for vores klub og hinanden. Det betyder, at vi hjælper, støtter og opmuntrer hinanden, så godt vi kan. Det betyder også, at vi hjælper hinanden og tilbyder vores støtte, hvor den gør gavn. Vi er bevidste om, at vi som medlemmer af Hillerød Fodbold hver især har et ansvar for at leve op til værdierne og vise dem i handling over for andre klubmedlemmer og modstandere.

Respekt:
Vi respekterer og er tolerante overfor andre mennesker. Der er plads til alle. Respekt betyder også, at man respekterer Hillerød Fodbolds værdier. Og at man respekterer modstandere og dommere – og dommernes vurderinger.

Engageret fællesskab:
Klubben er vores fællesskab. Engageret fællesskab betyder, at vi engagerer os i Hillerød Fodbold, klubbens aktiviteter og de andre medlemmer. Man er ikke bare en, der nyder godt af andres indsats. Alle yder selv en aktiv indsats for at styrke klubben og fællesskabet og engagerer sig i at få fællesskabet til at vokse.

Fair Play:
Vi opfører os ordentligt i alle henseender. Vi er en klub, hvor det sociale aspekt er en af støttepillerne og et af klubbens markante kendetegn, men i idræt gælder også om at vinde. Derfor går vi selvfølgelig efter at vinde, når vi spiller kamp. Vi skal kæmpe alt, hvad vi kan for at vinde. Vi vil også gerne vinde så mange kampe, så vi rykker op. Men vi vil ikke vinde for enhver pris. For Fair Play er også en af vores værdier. Vi vil ikke snyde os til et godt resultat. Modspillere, dommere og medspillere skal behandles ordentligt og med respekt.


Hillerød Fodbold (HGI) blev i 2008 kåret som årets børneklub på Sjælland.